gestiweb

 • Inicio
 • Productos
 • Proyectos
 • Noticias
 • Empresa
 • 2022-05-30

  Gestiweb fomenta l'ocupació jove de la mà d'Avalem Joves de Labora (gva) 2022

  De la mà del Programa AVALEM JOVES del LABORA de la Generalitat Valenciana, Gestiweb Integración de Soluciones Web SL ha reforçat l'equip amb la contratació a jornada completa d'una persona tècnica jove i qualificada, en modalidat d'indefinida. Per fer-ho possible, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana (LABORA) ens ha concedit una subvenció de 25.200 € amb referència d’expedient: ECOGJU/2022/50/46.

  El Programa AVALEM JOVES té com a objectiu fomentar «la contractació en pràctiques de persones joves qualificades, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil» i està cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa dOcupació Juvenil.

  Des de Gestiweb Integración de Soluciones Web SL ens alineem amb aquests valors i promovem l'ocupació juvenil qualificada, amb garantia dels seus drets laborals i fomentant el talent i el desenvolupament professional.

  • Entitat pública concedent: Labora Servei d'Ocupació i Formació
  • Cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil
  • Número d'expedient: ECOGJU/2022/50/46
  • Empresa beneficiària: Gestiweb Integración de Soluciones Web SL
  • Import subvenció: 25.200 euros
  • Any de la concessió: 2022

  Gestiweb obtiene subvención de Labora de la Generalitat Valenciana


  De la mano del Programa AVALEM JOVES de LABORA de la Generalitat Valenciana, Gestiweb Integración de Soluciones Web SL ha reforzado el equipo con la contratación a jornada completa de una persona técnica joven cualificada, en modalidad indefinida. Para ello, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana (LABORA) ha concedido una subvención de 25.200 € con la referencia de expediente: ECOGJU/2022/50/46.

  El Programa AVALEM JOVES tiene como objetivo fomentar «la contratación en prácticas de personas jóvenes cualificadas, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil» y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.

  Desde Gestiweb Integración de Soluciones Web SL nos alineamos con estos valores y promovemos el empleo juvenil cualificado, con garantía de sus derechos laborales y fomentando el talento y el desarrollo profesional.

  • Entidad pública concedente: Labora Servicio de Empleo y Formación
  • Cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil
  • Número expediente: ECOGJU/2022/50/46
  • Empresa beneficiaria: Gestiweb Integración de Soluciones Web SL
  • Importe subvención: 25.200 Euros
  • Año de la concesión: 2022